-:-:-: ยินดีต้อนรับสู่รั้ว โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา :-:-:-
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 04 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการรับสมัคร (วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2565) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 13-30 ธันวาคม พ.ศ.2564 11 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ 15 ต.ค. 64
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 09 ก.ค. 64
เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 11 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 02 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 02 มิ.ย. 64
ประกาศสอบราคา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน