ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนวพล ดันสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เว็บไซต์คุณครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
แย่มาก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/06/2011
ปรับปรุง 15/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 647277
Page Views 843463
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
3 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
4 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
5 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077-620061
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
7 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
8 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640