ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารห้องเรียนกีฬา
ใบสมัครห้องเรียนกีฬา ม.4 (อ่าน 303) 05 ม.ค. 64
ใบสมัครห้องเรียนกีฬา ม.1 (อ่าน 301) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศ (อ่าน 3937) 07 ก.พ. 63
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน (อ่าน 3715) 24 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 3785) 24 ม.ค. 63
ใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3664) 02 ม.ค. 63
ใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3691) 02 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1และม.4 (อ่าน 3442) 02 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา. ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3895) 06 ก.พ. 62
นักกีฬาวอลเลย์บอลทุ่งตะโกไปไกลถึงญี่ปุ่น (อ่าน 3747) 11 ธ.ค. 61
การอบรมโค้ช AVC INTERNATIONAL COACES COURSE LEVEL 1 (อ่าน 3710) 11 ธ.ค. 61
การจัดการประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 3800) 11 ธ.ค. 61
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับ ม. 4 ประจำปี 2562 (อ่าน 4102) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปร (อ่าน 4356) 24 ม.ค. 61