ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารห้องเรียนกีฬา
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน (อ่าน 26) 24 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 43) 24 ม.ค. 63
ใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 82) 02 ม.ค. 63
ใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 63) 02 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1และม.4 (อ่าน 91) 02 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนกีฬา. ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 552) 06 ก.พ. 62
นักกีฬาวอลเลย์บอลทุ่งตะโกไปไกลถึงญี่ปุ่น (อ่าน 469) 11 ธ.ค. 61
การอบรมโค้ช AVC INTERNATIONAL COACES COURSE LEVEL 1 (อ่าน 416) 11 ธ.ค. 61
การจัดการประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 453) 11 ธ.ค. 61
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับ ม. 4 ประจำปี 2562 (อ่าน 708) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปร (อ่าน 1043) 24 ม.ค. 61