ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารห้องเรียนกีฬา
นางสาวภาวิณี คชรินทร์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ได้เข้าร่ว (อ่าน 13) 11 ธ.ค. 61
นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ให้โอวาทแก่เด็กหญิงจิรัษฐา สายช่วย นักกีฬาวอลเ (อ่าน 16) 11 ธ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง ที่ได้ผ่านการอบรมโค้ช AVC INTERNATIONAL COACES COURSE LE (อ่าน 12) 11 ธ.ค. 61
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับ ม. 4 ประจำปี 2562 (อ่าน 61) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปร (อ่าน 610) 24 ม.ค. 61