ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 46) 18 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (รอบที่ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 88) 27 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (อ่าน 80) 27 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (รอบ 2) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 88) 21 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 558) 08 เม.ย. 66
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา พ.ศ. 2566 (อ่าน 109) 07 เม.ย. 66
ระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 29 มี.ค. 66
ประกาศ รอบการสอบ เลขที่นั่งสอบและกฎระเบียบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับ ม.6 ด้วยระบบ DIGITAL TESTING ปีการศึกษา 2565 ขอความร่วมมือนักเรียนตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาดังกล่าว (อ่าน 227) 27 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (อ่าน 249) 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 317) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 195) 23 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (อ่าน 703) 08 ธ.ค. 65
>>>โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดำ แดง เกมส์ 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2565 >>>กำหนดเปิดสนามวันที่ 16 ธันวาคม 2565>>> (อ่าน 343) 03 ธ.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจประกวดคลิปสั้น TikTok สื่อสร้างสรรค์ห่างไกลกัญชา บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติด โดยแบ่งเป็นระดับม.ต้น และม.ปลาย เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร สมัครเป็นทีม (2-5 คน) รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2565 เท่านั้น รีบมาสมัครคะทุก (อ่าน 92) 13 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 312) 31 ต.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 พ.ย. 2565 (อ่าน 280) 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Best Practice For Active Learning) ประเภทครูผู้สอน (อ่าน 345) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันประกวดวงสตริง เดอะไนน์ Music Contest รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 398) 07 ก.ย. 65
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 (อ่าน 388) 07 ก.ย. 65
ผลการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 370) 07 ก.ย. 65
เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 799) 04 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการรับสมัคร (วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2565) (อ่าน 3390) 25 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา (กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4218) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 13-30 ธันวาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 3915) 11 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4669) 22 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 3612) 15 ต.ค. 64
แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4202) 09 ก.ค. 64
เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4010) 11 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 (อ่าน 4235) 02 มิ.ย. 64
ใบแจ้งการชำระเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 4625) 02 มิ.ย. 64
การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 4062) 31 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบ2) (อ่าน 4075) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(รอบ2) (อ่าน 4018) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกห้องเรียน (อ่าน 5663) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( แยกห้องเรียน ) (อ่าน 3946) 19 พ.ค. 64
***แจ้งประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์รายงานตัวมอบตัวออนไลน์ผ่านลิงค์สำรองโดยสามารถรายงานตัวได้ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564*** (อ่าน 3390) 14 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาว่าด้วยเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 4819) 09 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านระบบออนไลน์ (เป็นไฟล์ภาพ) คลิก (อ่าน 3382) 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่องบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3925) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยม (อ่าน 4015) 01 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับม.1 และระดับม.4) (อ่าน 3459) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 (อ่าน 7409) 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ (อ่าน 7606) 07 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน (อ่าน 7554) 27 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้า (อ่าน 7552) 14 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8030) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7942) 05 เม.ย. 62
ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที (อ่าน 8161) 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา (อ่าน 6351) 24 ม.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ communicative Englis (อ่าน 7966) 25 ธ.ค. 61