ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศสอบราคา
ด้วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/
ด้วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,00:00   อ่าน 634 ครั้ง