ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศสอบราคา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ
ด้วยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม จำนวน 57 รายการ
ตามรายการที่แนบมาAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 775 ครั้ง