ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารห้องเรียนกีฬา
การจัดการประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา
ตามที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา มีการจัดการประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการกำกับ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นางสาวภาวิณี   คชรินทร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา  ณ คุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 639 ครั้ง