ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา (อ่าน 216) 19 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 398) 11 ม.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 (อ่าน 336) 23 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 436) 29 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตําแหน่งครูผู้สอน (สังคมศึกษา) (อ่าน 445) 27 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 398) 24 ต.ค. 59
ผลการพิจารณาเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 776) 04 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 860) 29 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 1004) 04 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแ (อ่าน 647) 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแ (อ่าน 622) 16 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 567) 23 มี.ค. 58
สอบปลายภาค 2/2556 วันที่ 3-5 มี.ค.57 (อ่าน 646) 26 ก.พ. 57
งานตะโกบาน ณ ลานทุ่ง (Open House) วันที่ 26 ก.พ.57 (อ่าน 735) 26 ก.พ. 57
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 27 ธ.ค.56 (อ่าน 695) 14 ธ.ค. 56
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/56 วันที่ 23-26 ธ.ค.56 (อ่าน 691) 14 ธ.ค. 56
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 29 พ.ย.- 8 ธ.ค.56 (อ่าน 714) 27 พ.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ วันที่ 20-22 พ.ย.56 (อ่าน 739) 14 พ.ย. 56
เปิดเรียนภาคเรียน 2/2556 วันที่ 28 ต.ค.56 (อ่าน 662) 29 ต.ค. 56
ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 4 ต.ค.56 (อ่าน 637) 02 ต.ค. 56
สอบปลายภาค 1/2556 วันที่ 30 ก.ย.- 4 ต.ค.56 (อ่าน 665) 16 ก.ย. 56
ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 ก.ย.56 (อ่าน 617) 16 ก.ย. 56
แข่งขันทักษะวิชาการระดับสหวิทยาเขต วันที่ 26-27 ส.ค.56 (อ่าน 609) 21 ส.ค. 56
กีฬาอำเภอทุ่งตะโก วันที่ 19-23 ส.ค.56 (อ่าน 631) 20 ส.ค. 56
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 563) 16 ก.ค. 56
กีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 687) 27 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 พ.ค.56 (อ่าน 750) 21 พ.ค. 56
เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 วันที่ 13 พ.ค.56 (อ่าน 592) 13 พ.ค. 56
ปิดภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 29 มีนาคม 2555 (อ่าน 641) 28 มี.ค. 56
สอบปลายภาค2/2555 วันที่ 4-8 มี.ค.56 (อ่าน 653) 28 ก.พ. 56
กิจกรรมOpen House"ตะโกบาน ณ ลานทุ่ง"วันที่ 21 ก.พ.56 (อ่าน 770) 15 ก.พ. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 วันที่ 13-15 ก.พ.56 (อ่าน 659) 13 ก.พ. 56
สอบ O-NET ม.6 วันที่ 9-10 ก.พ.56 (อ่าน 835) 31 ม.ค. 56
สอบ O-NET ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.56 (อ่าน 789) 31 ม.ค. 56
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด วันที่ 24-26 ม.ค.56 (อ่าน 781) 14 ม.ค. 56
กิจกรรมงานวันครู วันที่ 16 ม.ค.56 (อ่าน 735) 14 ม.ค. 56
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 7-11 ม.ค.56 (อ่าน 693) 07 ม.ค. 56
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 28 ธ.ค.55 (อ่าน 643) 26 ธ.ค. 55
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง วันที่ 3 ธ.ค.55 (อ่าน 822) 26 พ.ย. 55
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 28 พ.ย.55 (อ่าน 773) 26 พ.ย. 55