ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ ถนนหนทางและที่สาธารณะ โดยกำหนดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งตะไคร จนถึงหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,14:59   อ่าน 833 ครั้ง