ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.นวพล ดันสูงเนินและคณะครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก 3-5 ม.ค.2562
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,14:41   อ่าน 138 ครั้ง