ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
47 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย41   ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 077536854 เบอร์โทรสาร 077585258
Email : tungtagowit@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน