ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ยืนนาน (เทพ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 39
อีเมล์ : phrthephyunnan90@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อาคารเเผนกสวนจิตรลดา
ตำแหน่ง : พนักงานปักผ้าโบราณ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 59ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 มิ.ย. 2563,22:09 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.225.1


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล