ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรารัตน์ เย็นสกุล (เอื้อง)
ปีที่จบ : ม.6   รุ่น : 9
อีเมล์ : nasha_ratakran@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ซี เชลล์ ฮัท เกาะพีพี
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 74 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.ค. 2558,01:37 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.164.213


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล