ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธีระพงษ์ เหวียดแป้น (เด่น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 16
อีเมล์ : denguitaribanez@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ก.ย. 2557,23:15 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.160.86


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล